Välkommen

Seton_Lake,_BC_(5762486367)

 

Mansforum Örebro

Mansforum är en kris- och våldsmottagning för män i behov av råd, stöd, krissamtal samt terapeutiska samtal.

Vi är ett forum för frågor kring mansrollen, det manliga genusperspektivet och övergripande frågor för män i samhället.

Vår slogan är: ”För män, men inte mot kvinnor!”

Aktuellt: Samtalsgrupp för män under hösten 2018.