Välkommen

Mansforum Örebro

Mansforum är en kris- och våldsmottagning för män i behov av råd, stöd, krissamtal samt terapeutiska samtal. Vi är ett forum för frågor kring mansrollen, det manliga genusperspektivet och övergripande frågor för män i samhället.

Vår slogan är: ”För män, men inte mot kvinnor!”

Samtalsgrupp för män

Är du ensam, kanske deppig eller sitter i en kris? Eller bara vill dela tankar med andra män? Även för dig med aggressionsproblematik.

Vi delar livserfarenheter och diskuterar med utgångspunkt från detta och får nya perspektiv på livet och oss själva.

Gruppen startar i februari 2019.

Två grupper kommer att startas under våren för män som har problem med våldsproblematik. Dels för de som har utövat våld. Dels för de som har utsatts för våld.

Innan man påbörjar gruppdeltagandet erbjuds enskilda samtal.

Anmälan och upplysningar på telefon 070-67 230 67 eller e-post info@mansforum.se