Välkommen

Mansforum Örebro

Mansforum är en kris- och våldsmottagning för män i behov av råd, stöd, krissamtal samt terapeutiska samtal. Vi är ett forum för frågor kring mansrollen, det manliga genusperspektivet och övergripande frågor för män i samhället.

Vår slogan är: ”För män, men inte mot kvinnor!”

Samtal under vår och sommar 2020

Vi har under våren 2020 p.g.a. rådande omständigheter bedrivit vår samtalsverksamhet via telefon istället för genom fysiska möten. Vår erfarenhet är att dessa möten fungerar väldigt bra och uppmuntrar dig att ta kontakt med oss för möjlighet till samtal med psykoterapeut angående din problematik.

För anmälan eller fler funderingar kring hur och varför du bör samtala med oss, kontakta oss på telefon 070-67 230 67 eller e-post info@mansforum.se