Välkommen

Mansforum Örebro

Mansforum är en kris- och våldsmottagning för män och kvinnor i behov av råd, stöd, krissamtal samt terapeutiska samtal. Vi är ett forum för frågor kring mansrollen, det manliga genusperspektivet och övergripande frågor för män i samhället.

Vår slogan är: ”För män, men inte mot kvinnor!”

Samtal under vår och sommar 2020

Kvinnojourer och Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) rapporterar att det i dessa coronatider med ökade påfrestningar i hemmet finns stora risker för att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ökar. Vi har på Mansforum under våren 2020 tagit emot dubbelt så många besök jämfört med tidigare år och vi uppmuntrar dig att ta kontakt med oss så fort som möjligt för att undersöka om det finns behov av fortsatta samtal. Vi erbjuder alltid samtal till kvinnan som har levt eller lever i relation med mannen som går i samtal på Mansforum.

Vi vänder oss även till kvinnor som har utövat våld och uppmuntrar till kontakt med oss. Kvinnor som har blivit utsatta för våld och inte har relation till en man som går i samtal på Mansforum för våld hänvisar vi till Kvinnohuset Örebro och Centrum mot våld.

På grund av rådande omständigheter bedriver vi vår samtalsverksamhet framförallt via telefon istället för genom fysiska möten. Vår erfarenhet är att dessa möten fungerar väldigt bra och uppmuntrar dig att ta kontakt med oss för möjlighet till samtal med psykoterapeut angående din problematik.

För anmälan eller fler funderingar kring hur och varför du bör samtala med oss, kontakta oss på telefon 070-67 230 67 eller e-post info@mansforum.se