Välkommen

Mansforum Örebro

Mansforum är en kris- och våldsmottagning för män i behov av råd, stöd, krissamtal samt terapeutiska samtal. Vi är ett forum för frågor kring mansrollen, det manliga genusperspektivet och övergripande frågor för män i samhället.

Vår slogan är: ”För män, men inte mot kvinnor!”

Samtalsgrupp för män

Vi välkomnar dig som har aggressionsproblematik och har utövat hot eller våld i nära relationer att delta i en samtalsgrupp som startar oktober 2019.

Vi delar livserfarenheter och diskuterar med utgångspunkt från detta och får nya perspektiv på livet och oss själva. Målet med samtalen är att bearbeta sina ”erfarenheter” och att lära sig nya sätt att hantera sin våldsproblematik.

Innan man påbörjar gruppdeltagandet erbjuds enskilda samtal.

Anmälan och upplysningar på telefon 070-67 230 67 eller e-post info@mansforum.se