Välkommen

Mansforum Örebro

Mansforum är en kris- och våldsmottagning för personer i behov av råd, stöd, krissamtal samt psykoterapeutiska samtal. Vi är ett forum för frågor kring mansrollen, det manliga genusperspektivet och övergripande frågor för män i samhället.

Vår slogan är: ”För män, men inte mot kvinnor!”

Har du funderingar kring hur och varför du bör samtala med oss, kontakta oss på telefon 019-611 17 10 eller e-mail info@mansforum.se

Samtalsgrupp börjar snart, kolla under aktuellt!