Samtalsgrupp

Vi ska snart starta en samtalsgrupp. Vi planerar att bjuda in till en terapeutisk behandlingsgrupp för män där vi i respektfull gemenskap delar livserfarenheter, tankar och känslor. Gruppen leds av två erfarna terapeuter. Två grupper med olika inriktning ska startas:

Samtalsgrupp för män som har aggressionsproblematik och/eller utövat våld i nära relationer

Samtalsgrupp för män som har aggressionsproblematik och behöver förstärkning/rådgivning i deras föräldraroll.

Ring eller maila om du är intresserad av att delta.
Tel 019-611 17 10
Mail info@mansforum.se