Samtalsgrupp

Samtalsgrupp för män som har aggressionsproblematik och/eller utövat våld i nära relationer

De män som har utövat våld i nära relationer och kan tänka sig att ändra sitt beteende eller som är angelägna om att ändra sitt beteende har möjlighet att delta i en samtalsgrupp under tystnadsplikt. Gruppen leds av kvalificerade terapeuter som har erfarenhet och förståelse för problematiken. Gruppen kommer att starta under oktober 2019.

Innan man påbörjar gruppdeltagandet erbjuds enskilda samtal.

Anmälan och upplysningar på telefon 070-67 230 67 eller e-post info@mansforum.se

Kommentera