Samtalsgrupp

Samtalsgrupp för män som har aggressionsproblematik och/eller utövat våld i nära relationer

De män som har utövat våld i nära relationer och kan tänka sig att ändra sitt beteende eller som är angelägna om att ändra sitt beteende har möjlighet att delta i en samtalsgrupp under tystnadsplikt. Gruppen leds av kvalificerade terapeuter som har erfarenhet och förståelse för problematiken.

Innan man påbörjar gruppdeltagandet erbjuds enskilda samtal.

Anmälan och upplysningar på telefon 019-611 17 10 eller e-post info@mansforum.se

Lämna ett svar