Samtalsgrupp för män hösten 2020

Nuvarande samtalsgrupp avslutas i höst. Efter avslutning beräknas en ny samtalsgrupp att startas på nytt, vilket beräknas ske under hösten 2020. Gruppen är riktad till män med vålds- eller aggressionsproblematik i nära relationer. Det kan gälla såväl aktuell som tidigare problematik. Innan man påbörjar gruppdeltagandet erbjuds enskilda samtal.

Anmälan och upplysningar på telefon 019-611 17 10 eller e-post info@mansforum.se