Vår historia

Mansforum är en ideell förening.

Den startade efter att 7 män gått i en relationsbearbetande samtalsgrupp 1985. Det var en tid då det blev tydligt att män har nytta av att prata med andra män om personliga frågor och om relationsfrågor.

Verksamheten blev länsövergripande med bidrag från Örebro Läns Landsting och Örebro kommun. Det blev en mansjourverksamhet. Kamratstödjande insatser med ”öppet hus”-kväll fanns som ett stående inslag.

Inriktningen utökades successivt till ett diskussionsforum för män kring mansrollen och blev en remissinstans för lagändringen kring gemensam vårdnad.

Verksamheten har haft återkommande samtalsgrupper, främst kring nyorientering efter separationer.

Idag är verksamheten främst inriktad på bearbetning av våldsproblematik och kristillstånd.