Om oss

De personer som du möter när du vänder dig hit är:

Sven-Åke Johansson

Leg psykolog, leg psykoterapeut med handledarutbildning.

Sven-Åke har gått ett flertal utbildningar kring bearbetning av hot- och våldsproblematik.

Jennie Bodin

Socionom, socialpedagog, grundutbildad psykoterapeut.

Jennie har mångårig erfarenhet av arbete med vuxna, ungdomar och familjer med omfattande psykosociala svårigheter, beroende- och våldsproblematik.

Björn Bergman

Leg psykolog och leg psykoterapeut.

Samtalsledare under utbildning.

Jonas Ahlsson

Präst, utbildad i existentiella samtal.

Birgitta Asplund

Leg psykoterapeut. Birgitta har under lång tid arbetat i egen regi.

Andreas Stenlund

Präststuderande.

Vi söker ytterligare en terapeut för arbete med våldsutsatta barn och familjer.

Styrelse

Kjell Hellman, Ordförande, jurist

Lars Hjalmarsson, ledamot, administratör

Gert Andersson, ledamot, föreläsare

Jonas Ahlsson, ledamot, präst

Jennie Bodin, sekreterare, verksamhetsutvecklare

Andreas Stenlund, suppleant, teologistuderande