Samtalsgrupp

Samtalsgrupp för kvinnor och män som har varit utsatta för våld

Måndag 18 Februari startas en samtalsgrupp för kvinnor och män som har varit utsatta för våld under uppväxten eller under senare år av närstående.

Samtalsgrupp för män som har aggressionsproblematik och/eller utövat våld i nära relationer

De män som har utövat våld i nära relationer och kan tänka sig att ändra sitt beteende eller som är angelägna om att ändra sitt beteende har möjlighet att delta i en samtalsgrupp under tystnadsplikt. Gruppen leds av kvalificerade terapeuter som har erfarenhet och förståelse för problematiken. Gruppen kommer att starta inom närmaste framtiden.

Innan man påbörjar gruppdeltagandet erbjuds enskilda samtal.

Anmälan och upplysningar på telefon 070-67 230 67 eller e-post info@mansforum.se