Samtalsgrupp

Till hösten planerar vi att på nytt bjuda in till en terapeutisk behandlingsgrupp för män där vi i respektfull gemenskap delar livserfarenheter, tankar och känslor. Gruppen leds av två erfarna terapeuter.

Ring eller maila om du är intresserad av att delta.
Tel 019-611 17 10
Mail info@mansforum.se

Inför julen 2020

Vi önskar att alla får uppleva en fridfull. Samtidigt vet vi att julen är en tid då kris och våld ökar.

Riskerar du att skada någon du älskar? Har du problem att hantera din ilska? Utövar du kontroll över någon närstående? Är någon i din närhet rädd för dig? Upplever du kris i din relation?Mansforum finns för dig. Vår jourtelefon är öppen dygnet runt, 019-611 17 10.

Har du funderingar kring hur och varför du bör samtala med oss, kontakta oss på telefon 019-611 17 10 eller e-mail
info@mansforum.se

Samtal 2020

Samtal under 2020

Under 2020 p.g.a. rådande omständigheter med covid -19 bedrivier vi delar av vår samtalsverksamhet via telefon istället för genom fysiska möten. Möjlighet finns också till samtal via Zoom. Vår erfarenhet är att dessa möten fungerar väldigt bra och uppmuntrar dig att ta kontakt med oss för möjlighet till samtal med psykoterapeut angående din problematik. 

Kvinnojourer och Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) rapporterar att det i dessa coronatider med ökade påfrestningar i hemmet finns stora risker för att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ökar. Vi har på Mansforum under våren 2020 tagit emot dubbelt så många besök jämfört med tidigare år och vi uppmuntrar dig att ta kontakt med oss så fort som möjligt för att undersöka om det finns behov av fortsatta samtal.

För anmälan eller fler funderingar kring hur och varför du bör samtala med oss, kontakta oss på telefon 019- 611 17 10 eller e-post info@mansforum.se

Samtalsgrupp för män hösten 2020

Nuvarande samtalsgrupp avslutas i höst. Efter avslutning beräknas en ny samtalsgrupp att startas på nytt, vilket beräknas ske under hösten 2020. Gruppen är riktad till män med vålds- eller aggressionsproblematik i nära relationer. Det kan gälla såväl aktuell som tidigare problematik. Innan man påbörjar gruppdeltagandet erbjuds enskilda samtal.

Anmälan och upplysningar på telefon 019-611 17 10 eller e-post info@mansforum.se

Samtalsgrupp

Samtalsgrupp för män som har aggressionsproblematik och/eller utövat våld i nära relationer

De män som har utövat våld i nära relationer och kan tänka sig att ändra sitt beteende eller som är angelägna om att ändra sitt beteende har möjlighet att delta i en samtalsgrupp under tystnadsplikt. Gruppen leds av kvalificerade terapeuter som har erfarenhet och förståelse för problematiken.

Innan man påbörjar gruppdeltagandet erbjuds enskilda samtal.

Anmälan och upplysningar på telefon 019-611 17 10 eller e-post info@mansforum.se