Vi erbjuder

Vi erbjuder råd och stöd, krissamtal och terapeutisk behandling.

Inom traditionell samhällelig vård finns det liten plats för hjälp till män i samband med separationer, vårdnadstvister, vålds- och aggressionsproblematik, arbetslöshet, ensamhet, etc.

Ensam är stark är en värdering som fortfarande är vanlig i vårt samhälle, och som speciellt män känner att de förväntas leva upp till. Därför har många män i en krissituation en tydlig benägenhet att gå in i antingen ett utagerande beteende eller blir mer passiva och inåtvända. Vissa män riskerar därför i en krissituation att fara mycket illa, utan att det på något sätt behöver handla om någon egentlig personlighetsstörning eller psykisk sjukdom.

Hos vissa män är risken stor för våldsamt, hotfullt eller livsfarligt (t.ex. i trafiken) beteende. Hos andra ökar risken för ångest, depressioner, missbruk, självmordstankar, osv.

Den behandlande personalen utgörs av två legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet. Vi arbetar under tystnadsplikt.

Vi utgör ingen myndighet och du kan därför vara anonym.

Vi erbjuder samtalsterapi, både enskilt och i grupp.

Ytterligare information och anmälan 019-611 17 10 eller 070-67 230 67

Vi erbjuder handledning och konsultation till verksamheter som bedriver kris-hot och våldsbearbetning för män.