Vi erbjuder

Vi erbjuder råd och stöd, krissamtal och terapeutisk behandling.

Inom traditionell samhällelig vård finns det liten plats för hjälp till män i samband med separationer, vårdnadstvister, vålds- och aggressionsproblematik, arbetslöshet, ensamhet, etc.

Ensam är stark är en värdering som fortfarande är vanlig i vårt samhälle, och som speciellt män känner att de förväntas leva upp till. Därför har många män i en krissituation en tydlig benägenhet att gå in i antingen ett utagerande beteende eller blir mer passiva och inåtvända. Vissa män riskerar därför i en krissituation att fara mycket illa, utan att det på något sätt behöver handla om någon egentlig personlighetsstörning eller psykisk sjukdom.

Hos vissa män är risken stor för våldsamt, hotfullt eller livsfarligt (t.ex. i trafiken) beteende. Hos andra ökar risken för ångest, depressioner, missbruk, självmordstankar, osv.

Den behandlande personalen utgörs av legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet. Vi arbetar under tystnadsplikt. Vi vänder oss framförallt till mannen, men vi erbjuder även samtal till kvinnan som har levt eller lever i relation med mannen.

Vi vänder oss även till kvinnor som har utövat våld och uppmuntrar till kontakt med oss. Kvinnor som har blivit utsatta för våld och inte har relation till en man som går i samtal på Mansforum för våld hänvisar vi till Kvinnohuset Örebro och Centrum mot våld.

Vi utgör ingen myndighet och du kan därför vara anonym.

Vi erbjuder samtalsterapi, både enskilt och i grupp.

Ytterligare information och anmälan 019-611 17 10.

Vi erbjuder handledning och konsultation till verksamheter som bedriver kris-hot och våldsbearbetning för utövare.