Kris – sök hjälp tidigt

Sök hjälp tidigt

Den ibland outhärdliga känslan av att inte ha kontroll över sitt liv i samband t.ex. med en separation kan göra att mannen upplever att det inte längre finns någon mening och sammanhang i livet. Det är ofta ett misstag att vänta eller tro att tiden läker alla sår. Upplevelser och destruktiva beteenden måste bearbetas och förändras för att mannen inte ska fastna i bitterhet, hat och missnöje. Det leder ofta till upptrappade konflikter mot f.d. partners och myndigheter. I krisen är hjälpbehovet som allra störst. Krisen är också en situation som i bästa fall, och med rätt stöd, kan leda till en omorientering och en möjlighet till personlig utveckling samt en ny inriktning i livet.

Lämna ett svar