Vi vänder oss till

Vi vänder oss till

Män som…

  • Står uppe i en separationsproblematik
  • Befinner sig i en vårdnadstvist
  • Har svårt att klara av ensamhet
  • Har tappat tron på sig själva (dåligt självförtroende)
  • Har svårt att hantera relationer
  • Sexuell problematik
  • Har svårt att hantera sitt humör
  • Har varit utsatt för eller utsatt närstående för hot och våld
  • Känner sig deprimerad och har självmordstankar

Detta är exempel på de vanligaste problemställningarna som vi möter. Varje man har sin egen individuella problematik.

Vi erbjuder efter bedömning alltid samtal till partner som har levt eller lever i relation med mannen.

Vi vänder oss även till kvinnor som har utövat våld och uppmuntrar till kontakt med oss.

Kvinnor som har blivit utsatta för våld och inte har relation till en man som går i samtal på Mansforum hänvisar vi till Kvinnohuset Örebro och Centrum mot våld.