Vi vänder oss till

Vi vänder oss till

Män som…

  • Står uppe i en separationsproblematik
  • Befinner sig i en vårdnadstvist
  • Har svårt att klara av ensamhet
  • Har tappat tron på sig själva (dåligt självförtroende)
  • Har svårt att hantera relationer
  • Sexuell problematik
  • Har svårt att hantera sitt humör
  • Har varit utsatt för eller utsatt närstående för hot och våld
  • Känner sig deprimerad och har självmordstankar

Detta är exempel på de vanligaste problemställningarna som vi möter. Varje man har sin egen individuella problematik.